Vragen gebruiker

IK HEB BETAALD MAAR IK HEB MIJN DIENSTENCHEQUES NOG STEEDS NIET ONTVANGEN.

U hebt papieren dienstencheques besteld en u hebt uw dienstencheques niet ontvangen binnen de aangekondigde termijn : download dit document  en stuur het ingevuld terug naar Sodexo, Cel Dienstencheques- Charles Lamairestraat 1- 1160 Brussel.

U hebt elektronische dienstencheques besteld en ze zijn u niet ter beschikking gesteld binnen de aangekondigde termijn, download dit document en stuur het ingevuld terug naar Sodexo, Cel Dienstencheques- Charles Lamairestraat 1- 1160 Brussel.

WELKE TAKEN MAG DE HUISHOUDHULP UITVOEREN?

De huishoudhulp mag ten huize van de gebruiker volgende werkzaamheden uitvoeren :

DE HUISHOUDHULP MAG BUITEN HET HUIS VAN DE GEBRUIKER VOLGENDE TAKEN OP ZICH NEMEN :

WAT DOE IK MET PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE DIENSTENCHEQUES DIE IK NIET MEER ZAL GEBRUIKEN OF DIE DICHT BIJ HUN VERVALDATUM ZIJN ?

U kan vragen om uw geldige en niet gebruikte dienstencheques te laten terugbetalen of om te ruilen. Daarvoor worden u twee opties aangeboden :

De on-line aanvraag tot omruiling of terugbetaling via uw Beveiligde Zone op de site van Sodexo

De aanvraag tot omruiling of terugbetaling met een papieren formulier :

Na ontvangst van uw aanvraag tot terugbetaling of omruiling samen met de grote strook van de dienstencheques, stuurt Sodexo u een bericht (mail, fax, brief) als er administratieve kosten* te betalen zijn.

* Bij een terugbetaling bedragen de administratieve kosten € 0,25 € (BTWI per bestelling). Let op elke dienstencheque die tijdens het vorige jaar aangekocht werd, wordt slechts aan 70% van zijn aankoopwaarde terugbetaald verminderd met  € 0,25  BTWI per bestelling voor de administratieve kosten.

* Bij een omruiling van papieren dienstencheques bedragen de administratieve kosten € 0,25  (BTWI per dienstencheque).
Een omruiling tegen elektronische dienstencheques is daarentegen gratis. In beide gevallen van omruiling geldt ook dat als er een wijziging plaats vindt van de aankoopwaarde van de dienstencheques , het verschil in waarde u zal door gefactureerd worden.

MAG IEMAND ANDERS MIJN DIENSTENCHEQUES GEBRUIKEN?

Nee want de dienstencheques zijn op naam uitgegeven. Papieren dienstencheques kunnen alleen gebruikt worden door de persoon van wie de gegevens vermeld staan op de dienstencheques. U kan alleen maar gebruik maken van de elektronische dienstencheques van uw elektronische portefeuille.

MIJN HUISHOUDHULP WERKT IN HET ZWART OP DIT MOMENT. KAN ZIJ OOK GENIETEN VAN EEN ARBEIDSCONTRACT IN HET KADER VAN DIENSTENCHEQUES EN WAT ZIJN DAN VOOR HAAR DE VOORDELEN?

In het kader van de dienstencheques zal uw huishoudhulp genieten van een echt arbeidscontract. Ze zal dan ook het voordeel hebben van de bescherming die daaruit voortkomt :

Uw huishoudhulp kan in het kader van het systeem van de dienstencheques werken, ook al is ze niet ingeschreven als werkzoekende. De buitenlandse werknemers moeten uiteraard wel in regel zijn met hun verblijfsvergunning en hun arbeidsvergunning om met een contract van dienstencheques te kunnen werken. U kan meer informatie vinden over de voorwaarden om in het kader van dienstencheques te werken op dewebsite van de RVA.: www.rva.be

IK BEN VERHUISD, WAT MOET IK DOEN?

Wanneer u verhuist of wanneer uw persoonsgegevens veranderen, moet u Home For You informeren. Dit kan via mail naar info@home-for-you.be of via 09 395 97 39.

Ook dient u Sodexo te informeren over de verandering. Om uw persoonsgegevens te wijzigen hebt u de keuze tussen :

WAT IS HET MAXIMUM BEDRAG DAT IK ELK JAAR MAG AFTREKKEN ?

Voor uitgaven van voor 1 juli 2013, is het aftrekbare bedrag beperkt tot 2.720 € (aanslagjaar 2014, inkomen 2013).
Vanaf 1 juli 2013, is het aftrekbare bedrag beperkt tot 1.380 € per persoon en per jaar.

Voorbeeld 1 : een persoon heeft voor  € 1 000  dienstencheques gekocht voor 1 juli 2013. Hij kan dus die € 1.000 fiscaal aftrekken maar gezien de limiet van € 1 380 van toepassing is voor de rest van het  jaar, kan deze persoon nog slechts voor een bedrag van € 380  aftrekken voor dienstencheques gekocht na 1 juli 2013.

Voorbeeld 2 : Een persoon heeft voor  € 2 500 aan dienstencheques gekocht voor 1 juli 2013.  Alleen de dienstencheques die voor 1 juli 2013 aangekocht werden  (2500 €) zullen fiscaal aftrekbaar zijn. Vanaf 1 juli 2013, kan deze persoon geen fiscaal aftrekbare dienstencheques meer kopen, gezien de limiet van € 1380  dan eveneens van toepassing is.

Uw belastingvermindering wordt berekend volgens een belastingvoet van 30%. De aankoop van dienstencheques blijft zo dus fiscaal voordelig.

Sodexo stuurt u op 1 april van elk jaar een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen.