Veelgestelde
Vragen

Veel voorkomende vragen van gezinnen/gebruiker

U hebt papieren of elektronische dienstencheques besteld en u hebt uw dienstencheques niet ontvangen binnen de aangekondigde termijn :

Neem contact op met de klantendienst van Sodexo op het nummer 02 401 31 30.

Of vraag een terugbetaling of nieuwe dienstencheques aan via onderstaande document en stuur deze op naar: Dienstencheques Vlaanderen, PB 76, 1180 Ukkel:

Klik HIER voor document

De huishoudhulp mag ten huize van de gebruiker volgende werkzaamheden uitvoeren:

 • de schoonmaak;
 • de was;
 • het strijkwerk;
 • klein verstelwerk;
 • de bereiding van maaltijden.

De huishoudhulp mag buiten het huis van de gebruiker de volgende taken op zich nemen:

 • het strijkwerk;
 • boodschappen voor het huishouden;
 • begeleid transport van personen met beperkte mobiliteit.

U kan vragen om uw geldige en niet gebruikte dienstencheques te laten terugbetalen of om te ruilen. Daarvoor worden u twee opties aangeboden :

De on-line aanvraag tot omruiling of terugbetaling via uw Beveiligde Zone op de site van Sodexo

De aanvraag tot omruiling of terugbetaling met een papieren formulier :

Na ontvangst van uw aanvraag tot terugbetaling of omruiling samen met de grote strook van de dienstencheques, stuurt Sodexo u een bericht (mail, fax, brief) als er administratieve kosten* te betalen zijn.

* Bij een terugbetaling bedragen de administratieve kosten € 0,50 € per dienstencheques. Let op elke dienstencheque die tijdens het vorige jaar aangekocht werd, wordt slechts aan 70% van zijn aankoopwaarde terugbetaald verminderd met  € 0,50 per bestelling voor de administratieve kosten.

* Bij een omruiling van papieren dienstencheques bedragen de administratieve kosten € 0,50 per cheque.
Een omruiling tegen elektronische dienstencheques is daarentegen gratis. In beide gevallen van omruiling geldt ook dat als er een wijziging plaats vindt van de aankoopwaarde van de dienstencheques , het verschil in waarde u zal door gefactureerd worden.

Nee want de dienstencheques zijn op naam uitgegeven. Papieren dienstencheques kunnen alleen gebruikt worden door de persoon van wie de gegevens vermeld staan op de dienstencheques. U kan alleen maar gebruik maken van de elektronische dienstencheques van uw elektronische portefeuille.

In het kader van de dienstencheques zal uw huishoudhulp genieten van een echt arbeidscontract. Ze zal dan ook het voordeel hebben van de bescherming die daaruit voortkomt :

 • Sociale bescherming,
 • Pensioenbijdrage,
 • Vakantiegeld,
 • Gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval.

Uw huishoudhulp kan in het kader van het systeem van de dienstencheques werken, ook al is ze niet ingeschreven als werkzoekende. De buitenlandse werknemers moeten uiteraard wel in regel zijn met hun verblijfsvergunning en hun arbeidsvergunning om met een contract van dienstencheques te kunnen werken. U kan meer informatie vinden over http://www.rva.be/nl/burgers/dienstencheques.

Wanneer u verhuist of wanneer uw persoonsgegevens veranderen, moet u Home For You informeren. Dit kan via mail naar info@home-for-you.be of via 09 395 97 39.

Ook dient u Sodexo te informeren over de verandering. Om uw persoonsgegevens te wijzigen hebt u de keuze tussen :

 • Gegevens wijzigen op uw beveiligde website van Sodexo : (www.dienstencheques-vlaanderen.be)
  Klik op « Persoonsgegevens » en « De gegevens wijzigen »,
 • Formulier invullen via onderstaande link:

  KLIK HIER

  Deze kunt u per post terug te sturen aan:

  Dienstencheques Vlaanderen
  – BP 76 –
  1180 Ukkel
  Of per e-mail terug te sturen aan
  dienstencheques-vlaanderen.svc.be@sodexo.com
 • Sodexo contacteren via onderstaande gegevens:
  • per telefoon op 02/401.31.30, elke werkdag van 8.00 tot 18.00
  • per e-mail via de link Contacteer ons.

Hieronder kan u kiezen welk type gebruiker u bent om zo meer informatie te krijgen over het aantal dienstencheques dat u per jaar kan bestellen.

Opgelet!  Deze gegevens zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 

Gebruiker

Een reguliere gebruiker kan maximaal 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar:

 • Indien geen van onderstaande regels van toepassing zijn, tegen €9
 • De 100 laatste dienstencheques (401 – 500) tegen €10

Een gezin

Een gezin kan maximaal 1000 dienstencheques bestellen. Een gezin omvat alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

 • De 200 laatste dienstencheques binnen het gezin (801 – 1000) tegen €10

Eenoudergezin

Een gebruiker die een eenoudergezin kan per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

Indien u als eenoudergezin gebruik wenst te maken van deze 2000 dienstencheques per kalenderjaar, klik hier  voor de verdere procedure en opsturen naar het Departement Werk en Sociale Economie, samen met de gevraagde bewijsstukken.

Persoon met een handicap of een persoon die een tegemoetkoming krijgt

Als persoon met een handicap of indien u een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgt, kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Wordt als mindervalide beschouwd :

De persoon die als dusdanig is erkend bij :

 • het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of  0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  Vragen: KLIK HIER
  Website: www.vaph.be
 • de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

De persoon die, op basis van de wet van 27 december 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, één van de volgende tegemoetkomingen geniet:

 • een inkomensvervangende tegemoetkoming,
 • een integratietegemoetkoming,
 • of een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden,

Deze tegemoetkomingen worden toegekend door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De persoon die minstens  7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming en die in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Voor meer informatie :

Een gebruiker met een mindervalide kind

Als ouder van een kind met een handicap kan u per kalenderjaar maximaal 2000 dienstencheques bestellen aan €9.

U moet een door de bevoegde overheid uitgereikt attest indienen bij Sodexo om tot maximaal 2000 dienstencheques te kunnen bestellen aan €9.

Worden als mindervalide kind beschouwd:

 • Het kind dat een verhoogde kinderbijslag geniet voor gehandicapte kinderen of voor kinderen die aan een zware ziekte lijden.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de bevoegde instelling :

 • het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED)
  Tel: 02 237 21 211 of  0800 94 434
  Website: www.famifed.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat erkend is als mindervalide :

 • bij het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
  Tel: 071 20 57 11 of 0800 16 061
  Fax: 071 20 51 02
  Website: www.aviq.be/handicap
 • bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
  Tel: 02 225 84 11
  Fax: 02 225 84 05
  E-mail: informatie@vaph.be
  Website: www.vaph.be
 • ou bij de Dienstelle für Personen mit Behinderung
  Tel: 080 22 91 11
  Fax.: 080 22 90 98
  Website: www.dpb.be

Het kind jonger dan 21 jaar dat minstens 7 punten werd toegekend op de zelfredzaamheidsschaal, opgenomen als bijlage bij het ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegmoetkoming en dat in dit verband beschikt over een attest van de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerkheid.

Voor meer informatie :

Dienstencheques zijn fiscaal aftrekbaar. Het fiscaal voordeel wordt toegekend op basis van uw hoofdverblijfplaats op 1 januari volgend op het jaar van de aankoop van de dienstencheques.

Opgelet!  Deze gegevens zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen. 

 • Voor het aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) geldt een belastingvermindering van € 2,70 per dienstencheque voor de eerste 163 dienstencheques.
 • Voor het aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019) geldt een belastingvermindering van € 2,70 per dienstencheque voor de eerste 167 dienstencheques.

Een dienstencheque van €9 kost in werkelijkheid maar €6,30 na belastingvermindering.

Voor het aanslagjaar 2021 (inkomstenjaar 2020) zal een belastingvermindering van € 1,80 per dienstencheque gelden.

Een dienstencheque van €9 zal in werkelijkheid dus €7,20 kosten na belastingvermindering. Het aantal cheques waarvoor de aftrek geldt is nog niet bekend.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op deze belastingvermindering.

Jaarlijks rond 1 maart ontvangt u van Sodexo een fiscaal attest dat u bij uw belastingaangifte moet voegen om van het fiscaal voordeel te genieten.

Veel voorkomende vragen van zelfstandige moeders

Dien een aanvraag in bij uw sociale verzekeringskas. Het is uw kas die de bestelling bij Sodexo plaatst. Een geboorte geeft u recht op 105 Moederschaphulp dienstencheques (de geboorte van een tweeling wordt als één geboorte aanzien).

Wanneer het papieren dienstencheques zijn, geeft Sodexo uw dienstencheques af bij het postkantoor binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van uw sociale verzekeringskas. U krijgt ze als een gewone zending op het leveringsadres dat op uw inschrijvingsaanvraag vermeld werd.

De elektronische dienstencheques staan meteen na ontvangst van de betaling door uw sociale verzekeringskas ter uwer beschikking.

Veel voorkomende vragen van huishoudhulpen

Het basisprincipe van alle toegelaten prestaties is hulp bij dagdagelijkse activiteiten, zowel bij de gebruiker thuis als buiten zijn huis.

 • Hulp in de huishouding: schoonmaken van het huis met inbegrip van de ramen, was en strijkwerk, bereiding van maaltijden en verstelwerk van strijkgoed. Belangrijk is dat het om hulp in de huishouding gaat.
 • Hulp buiten het huis van de gebruiker is toegestaan in de volgende gevallen:
  boodschappen voor het gezin, strijkwerk in een strijkatelier (evenals het verstellen van het te strijken linnen), hulp bij vervoer van personen die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden en van een minderjarig kind, met een erkende handicap, van de gebruiker.

In het kort, alles wat betrekking heeft op de dagelijkse behoeften van de gebruiker.
Zijn dus niet toegelaten in dit systeem: reparatie van een gootsteen, levering van warme maaltijden of meubelen, schilder en behangwerk, tuinonderhoud,…

Klik op onderstaande link om het document te downloaden en stuur het volledig ingevuld terug naar Dienstencheques Vlaanderen, PB 76, 1180 Ukkel

http://mkt.sodexobenefits.be/TS/Docs/vl/2537_SAV_Papier_nl_V.pdf

De dienstencheques waarvan u het verlies of de diefstal aangeeft, worden geblokkeerd. Als u ze dus terugvindt, moet U dat Sodexo melden (Tel. 02 401 31 30). U verneemt dan wat u verder moet doen.

Als deze dienstencheques niet door iemand anders gebruikt werden en Sodexo ze niet heeft terugbetaald, zal de overeenkomstige geldwaarde binnen de 5 werkdagen teruggestort worden op de rekening van uw Erkende Onderneming.

In het kader van de dienstencheques zal u kunnen genieten van een echt arbeidscontract. U zal ook het voordeel hebben van de bescherming die daaruit voortkomt :

 • Sociale bescherming,
 • Pensioenbijdrage,
 • Vakantiegeld,
 • Gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval.

U kan in het kader van het systeem van de dienstencheques werken, ook al bent u niet ingeschreven als werkzoekende. De buitenlandse werknemers moeten uiteraard wel in regel zijn met hun verblijfsvergunning en hun arbeidsvergunning om met een contract van dienstencheques te kunnen werken. U kan meer informatie vinden over de voorwaarden om in het kader van dienstencheques te werken op de website van de RVA : KLIK HIER