Mijn huishoudhulp
en ik

Goede afspraken voor een vlotte samenwerking!

Onze huishoudhulpen mogen ingeschakeld worden voor normale huishoudelijke taken, zowel binnen- als buitenshuis.

Toegelaten taken:

 • Poetsen van de privéwoning (stof afnemen, stofzuigen, dweilen, ..)
 • Strijken
 • Ramen lappen
 • Rolluiken poetsen
 • Terras poetsen (geen tuinonderhoud)
 • Kleine naaiwerkjes
 • Dagelijkse maaltijden bereiden
 • Kleine boodschappen doen (te voet of met de fiets in een straal van max 5 km van de woning)

 
Onze huishoudhulp mag enkel poetsen in uw privéruimtes (dus niet in een winkel, praktijkruimte, wachtzaal, b&b, …).

 

Niet toegelaten taken

Gevaarlijke, ongezonde of overbelastende taken zijn verboden, onder andere:

 • Opkuis na verhuis en renovatiewerken.
 • Opvang en verzorging van kinderen en huisdieren
 • Poetsen van de kattenbak
 • Klusjes en tuinonderhoud
 • Werken op een hoge ladder. Ze mogen enkel een stabiele ladder met steun gebruiken met max 3 treden.
 • Werken met ammoniak en het gebruik van chloorhoudende producten zoals bleekwater/javel en dettol.
 • Buitenwerk bij ongeschikte weersomstandigheden zoals extreme hitte, koude, regen of sneeuw.
 • Werken op pantoffels of kousen. En dit om slippen te voorkomen.

Zwaar meubilair, tapijten of vuilniszakken die te zwaar zijn, verplaatsen.

Onze huishoudhulpen werken met uw schoonmaakproducten & -materialen.

Hun werk kunnen ze goed uitvoeren als zij minimum over de volgende uitrusting beschikken:

Schoonmaakmaterialen:

 • 2 emmers en 2 dweilen
 • Een trekker voor de ramen en een vloertrekker
 • Eventueel een schuurborstel met voldoende lange greep
 • Borstel met zachte haren
 • Stofzuiger of Swiffer
 • 1 spons voor de ramen en 1 spons voor de badkamer
 • Zeemvel of 3 microvezeldoeken (1 voor de badkamer, 1 voor ramen en spiegels, 1 voor de keuken)
 • Veilig strijkijzer en stevige strijkplank
 • Stabiele trapladder (max 3 treden)

Via deze link kunt u een checklist raadplegen:

KLIK HIER

Schoonmaakproducten:

 • Allesreiniger
 • Vloerzeep
 • Vloerreiniger

Uw huishoudhulp gebruikt enkel krachtige ontvetters en anti-kalkproducten na uw toestemming en op uw verantwoordelijkheid

Gelieve alle chemische producten te labelen. Flessen zonder label mogen niet gebruikt worden door onze medewerkers.

Onze medewerkers zijn niet toegelaten om schoon te maken met producten met één van de volgende labels:

Het is steeds de bedoeling dat de huishoudhulp op de afgesproken dagen toegang heeft tot uw woning.  U beslist zelf of u hem/haar een sleutel geeft of deze klaarlegt op een afgesproken plaats.

Beslist u een sleutel te overhandigen, dan gebeurt dit steeds op uw eigen verantwoordelijkheid en buiten Home For You om. We raden wel aan om de huishoudhulp een document te laten ondertekenen voor ontvangst.


Afgifte sleutel document

Opgelet: indien uw huishoudhulp geen toegang heeft tot uw woning omdat u bv de sleutel bent vergeten leggen, zijn wij genoodzaakt om de verloren uren aan te rekenen.

U kunt aan ons uw voorkeursdagen & -uren doorgeven.

I.v.m. de werkuren kunt u kiezen of uw huishoudhulp wekelijks of twee wekelijks laat komen voor min. 3 uren en max 8 uren per dag. Home For You houdt in de mate van het mogelijke rekening met uw voorkeuren.

Onze huishoudhulpen werken van maandag tot vrijdag, behalve op feestdagen en vervangende feestdagen.

We hopen dat u tevreden bent van onze en van onze huishoudhelden hun dienstverlening. Moest er toch iets verkeerd lopen zijn onze huishoudhelden verzekerd.

We zijn ze verzekerd voor arbeidsongevallen op het werk en op weg van en naar het werk.

We hebben ook een verzekering voor schadegevallen die door de huishoudhulp werden veroorzaakt. Schadegevallen komen pas in aanmerking als de geleden schade gelijk of groter is dan 500 euro. Kleinere gevallen worden beschouwd als normaal huishoudelijk risico.

Doet er zich een schadegeval voor, verwittig dan zo snel mogelijk uw Home For You-kantoor en bezorg ons een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving en foto’s. Onze verzekeringsmaatschappij beslist over een eventuele terugbetaling.

Eenmalig uw huishoudhulp annuleren

Lukt het niet om uw huishoudhulp in een bepaalde week te laten langskomen? Bekijk eventueel samen met het kantoor of hij/zij niet op een andere dag kan langskomen.

Indien u geen hulp wenst in een bepaalde week, gelieve ons dit steeds minimum 14 dagen op voorhand door te geven.  Zo krijgen onze huishoudhulpen niet te maken met plots loonverlies en kunnen wij een oplossing voor hem/haar zoeken.

Laattijdig annuleren (minder dan 2 weken op voorhand) door u of door uw huishoudhulp wordt enkel aanvaard bij overmacht.
Laattijdig afbellen zonder dringende of geldige reden wordt niet aanvaard. In dit geval zijn wij genoodzaakt om de verloren uren aan te rekenen.


Meerdere keren uw huishoudhulp annuleren

Hebt u langer geen huishoudhulp nodig, neem contact op met het kantoor min 4 weken op voorhand.

Bij langdurige annulaties van minimum 4 weken zijn wij verplicht om uw huishoudhulp een andere klant te geven. Indien u terug hulp wenst, zal u terug op onze wachtlijst komen te staan.

Uw huishoudhulp kunt u enkel en alleen betalen met dienstencheques.

Deze kunt u verkrijgen bij Sodexo, er bestaan papieren en elektronische dienstencheques. Home For You werkt standaard met elektronische dienstencheques. Deze werking is veiliger, gemakkelijker en gebruiksvriendelijker dan papieren dienstencheques.

1 dienstencheque staat steeds gelijk aan 1 uur huishoudelijk werk.

 

Meer info over Sodexo en de werking van dienstencheques kunt u terugvinden via deze link: KLIK HIER 

 

Werking elektronische cheques

 • Uw huishoudhulp geeft zijn/haar uren door aan Sodexo na de geleverde prestatie. Dit kan telefonisch of via een app.

 • Daarna ontvangt u van Sodexo een automatische mailmet het aantal gepresteerde uren. U kunt deze bevestigen of betwisten. De bevestiging gebeurt sowieso automatisch na 4 werkdagen indien u de uren niet zelf bevestigt.

 • Het aantal cheques wordt van uw elektronische portefeuille afgetrokken.

Werking papieren dienstencheques

Vul de datum in, teken de cheque en kruis de activiteit aan met donkerblauwe of zwarte inkt. Geef het correcte aantal cheques af aan de huishoudhulp of leg ze klaar. Uw huishoudhulp bezorgt uw dienstencheques aan ons.

Wij vragen om op voorhand een grondige rondleiding te geven in uw woning. U toont de verschillende ruimtes en duid de gevaarlijke situaties aan, bv: een gladde vloer, een steile trap, uitstekende voorwerpen, ….,.

Ondertussen kunt u hen ook uw schoonmaakmateriaal, de producten & de EHBO doos tonen. Zorg voor degelijk en ergonomisch poetsmateriaal, dit maakt het werk voor onze huishoudhulpen aangenamer en de kwaliteit van het poetsen beter!

Uw huishoudhulp zal u zelf contacteren als hij/zij niet kan komen werken. Als wij de duur weten van de afwezigheid, nemen wij contact met u op en proberen wij een vervanging te regelen indien u dit wenst.


Let wel, wij kunnen niet steeds meteen vervanging garanderen aangezien we niet altijd extra mensen ter beschikking hebben.

Neemt uw huishoudhulp vakantie, dan zal hij/zij u hiervan zelf op de hoogte stellen. Ook tijdens vakantieperiodes proberen wij een vervanging te regelen. Neem gerust contact op met uw Home For You kantoor om verder af te spreken

Nog vragen?
Of meer info?