Dienstencheques

Hoe werken dienstencheques?

Elektronische dienstencheques 


Hoe moet ik mij inschrijven?

U dient zich eerst in te schrijven bij Sodexo om dienstencheques te bestellen.

Via document:

U kunt zich inschrijven via onderstaande link:

KLIK HIER

U print dit document af en stuurt het op naar volgend adres:                            Dienstencheques Vlaanderen, BP 76, 1180 Ukkel.

U kunt ook het document inscannen en via email versturen naar volgend e-mailadres:

dienstencheques-vlaanderen.svc.be@sodexo.com

Via internet:

U kunt zich online inschrijven. Deze manier werkt het snelst en is 24 op 24 & 7 op 7 beschikbaar. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de volgende link:

KLIK HIER

Bij uw inschrijving kunt u kiezen of u met papieren of met elektronische dienstencheques wenst te werken.  Meer uitleg hierover kunt u onder de pagina dienstencheques terug vinden.

Bestel ofwel papieren ofwel elektronische dienstencheques.
Als u niet tevreden bent met het gekozen profiel kan u het nog altijd veranderen op de beveiligde website van Sodexo. Het nieuwe profiel zal dan in voege treden wanneer u opnieuw een bestelling voor dienstencheques plaatst. Sodexo bevestigt u in elk geval uw inschrijving. Bij deze bevestiging krijgt u uw gebruikersnummer evenals uw toegangscode tot Sodexo hun beveiligde website.

Beide types dienstencheques zijn onderworpen aan dezelfde regels, zijn bruikbaar voor dezelfde activiteiten en hebben exact dezelfde waarde.

Zodra u uw gebruikersnummer ontvangt, kan u dienstencheques bestellen.

Een goede raad: bestel uw dienstencheques wanneer u zeker bent dat u beroep kan doen op een huishoudhulp. Houd voor de berekening van het aantal dienstencheques en de frequentie van uw bestellingen ook rekening met het feit dat ze 8 maanden geldig zijn.

Maak 9,00 € per dienstencheque over op het rekeningnummer BE41 0017 7246 2610
De minimale bestelling bedraagt 10 dienstencheques (u bent er niet aan gehouden met veelvouden van 10 te bestellen ; het kunnen er eveneens 12, 15 of 23 zijn ….).
Geef uitsluitend uw gebruikersnummer op in het vak “gestructureerde mededeling” van uw overschrijving.

De algemene regel stelt de aankooplimiet voor dienstencheques op 500 per kalenderjaar. Voor bepaalde categorieën personen werd deze limiet opgetrokken tot 2.000 dienstencheques per kalenderjaar.

Let op: uw betaling wordt geweigerd en het bedrag zal automatisch teruggestort worden als:

Uw betaling staat 2 tot 4 werkdagen later op de bankrekening van Sodexo.

Meld Sodexo meteen als er een wijziging is in uw adres. U kan zelf uw persoonsgegevens aanpassen op uw persoonlijke pagina op de website van Sodexo.

Wenst u regelmatig een vaste hoeveelheid dienstencheques te ontvangen (bij voorbeeld 20 dienstencheques elke maand), dan raden wij u aan een doorlopende opdracht te geven aan uw bank. Het zal u het leven makkelijker maken en het voorkomt dat u zonder cheques valt. Verlies echter de geldigheidsduur van uw dienstencheques niet uit het oog: u kan uw dienstencheques uitsluitend tijdens hun geldigheidsduur gebruiken, omruilen of om hun terugbetaling vragen. Deze datum staat op uw papieren dienstencheques gedrukt en u kunt hem in uw elektronische portefeuille vinden onder de titel “Mijn elektronische portefeuille”.

Informatie over elektronische dienstencheques

Als u elektronische dienstencheques wenst te gebruiken moet u beschikken over een telefoon of een GSM, die door uw huishoudhulp kan gebruikt worden. Een PC met een aansluiting op het Internet is nuttig maar absoluut niet noodzakelijk.

Uw huishoudhulp voert de overeengekomen dienst voor u uit. Wanneer hij/zij klaar is, bevestigt hij/zij met uw vaste telefoon of met uw GSM, op kosten van Sodexo, de uitvoering aan een Interactieve Spraakdienst. Dit systeem is 24u/24 en 7d/7toegankelijk. Hij/zij kan dus onmiddellijk zijn prestaties melden aan zijn/haar werkgever (Home For You) in de taal van zijn/haar keuze. De huishoudhulp voert hiervoor zijn/haar persoonlijke toegangscode in die hij/zij van zijn werkgever – de erkende onderneming – heeft gekregen. Hij/zij geeft eveneens het type prestatie, het aantal volledig gepresteerde uren en de code die met die prestatie overeenkomt op.

Op het einde van de opname hoort uw huishoudhulp een samenvatting van wat hij/zij heeft ingevoerd en kan hij/zij bevestigen of weigeren. De Interactieve Spraakdienst registreert automatisch de datum van de prestatie. Van zodra de werknemer alles heeft bevestigd, kan Home For You de volledige informatie m.b.t. de prestatie op het beveiligde extranet lezen.

Wanneer Home For You de prestatie gevalideerd heeft (ten laatste 5 dagen na de prestatie), heeft uzelf nog 4 werkdagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten (facultatieve goedkeuring).9 dagen na de prestatie wordt deze automatisch gevalideerd, ook zonder uw tussenkomst. U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via de website van Sodexo of via de Interactieve Spraakdienst van Sodexo(tel : 02 401 31 30).

Wanneer ontvang ik mijn elektronische dienstencheques?

U ontvangt een email van Sodexo als zij uw geld hebben ontvangen en als uw betaling is verwerkt.

Bij electronische dienstencheques wordt geen papieren bevestiging gestuurd maar komen de cheques in uw elektronische portefeuille van zodra Sodexo uw betaling heeft ontvangen.

Papieren dienstencheques

Wanneer ontvang ik mijn papieren dienstencheques?

U ontvangt een email van Sodexo als zij uw geld hebben ontvangen en als uw cheques zijn verwerkt.

Wanneer het om papieren dienstencheques gaat, stuurt Sodexo u die per post toe binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. U krijgt uw cheques op het leveringsadres dat u op uw inschrijvingsformulier hebt ingevuld.

Informatie over papieren dienstencheques

U overhandigt één volledige dienstencheque (dus met inbegrip van het af te scheuren strook), per gepresteerd uur aan de werknemer. U vult, goed leesbaar in donkerblauwe of zwarte inkt, de datum in (de datum van de prestatie) en plaats hieronder uw handtekening. Kruis ook het soort activiteit aan van de prestatie.

Let op: Geef uw huishoudhulp niet het schutblad (het eerste blad in uw omslag), waarop het nummer van uw bestelling, het aantal cheques en hun nummering genoteerd staan.

Indien u het wenst, kan u gebruik maken van een overzicht waarop alle dienstencheques staan die hij/zij ontvangen heeft. Dit document kan u eveneens downloaden via uw persoonlijke pagina op de website van Sodexo.