Informatie papieren en elektronische dienstencheques

Papieren dienstencheques

U overhandigt één volledige dienstencheque (dus met inbegrip van het af te scheuren strook), per gepresteerd uur aan de werknemer. U vult, goed leesbaar in donkerblauwe of zwarte inkt, de datum in (de datum van de prestatie) en plaats hieronder uw handtekening. Kruis ook het soort activiteit aan van de prestatie.

Let op: Geef uw huishoudhulp niet het schutblad (het eerste blad in uw omslag), waarop het nummer van uw bestelling, het aantal cheques en hun nummering genoteerd staan.

Indien u het wenst, kan u gebruik maken van een overzicht waarop alle dienstencheques staan die hij/zij ontvangen heeft. Dit document kan u eveneens downloaden via uw persoonlijke pagina op de website van Sodexo.

Elektronische dienstencheques

Als u elektronische dienstencheques wenst te gebruiken moet u beschikken over een telefoon of een GSM, die door uw huishoudhulp kan gebruikt worden. Een PC met een aansluiting op het Internet is nuttig maar absoluut niet noodzakelijk.

Uw huishoudhulp voert de overeengekomen dienst voor u uit. Wanneer hij/zij klaar is, bevestigt hij/zij met uw vaste telefoon of met uw GSM, op kosten van Sodexo, de uitvoering aan een Interactieve Spraakdienst. Dit systeem is 24u/24 en 7d/7toegankelijk. Hij/zij kan dus onmiddellijk zijn prestaties melden aan zijn/haar werkgever (Home For You) in de taal van zijn/haar keuze. De huishoudhulp voert hiervoor zijn/haar persoonlijke toegangscode in die hij/zij van zijn werkgever – de erkende onderneming – heeft gekregen. Hij/zij geeft eveneens het type prestatie, het aantal volledig gepresteerde uren en de code die met die prestatie overeenkomt op.

Op het einde van de opname hoort uw huishoudhulp een samenvatting van wat hij/zij heeft ingevoerd en kan hij/zij bevestigen of weigeren. De Interactieve Spraakdienst registreert automatisch de datum van de prestatie. Van zodra de werknemer alles heeft bevestigd, kan Home For You de volledige informatie m.b.t. de prestatie op het beveiligde extranet lezen.

Wanneer Home For You de prestatie gevalideerd heeft (ten laatste 5 dagen na de prestatie), heeft uzelf nog 4 werkdagen de tijd om de prestatie goed te keuren of te betwisten (facultatieve goedkeuring).9 dagen na de prestatie wordt deze automatisch gevalideerd, ook zonder uw tussenkomst. U kan op elk moment het saldo van uw dienstencheques raadplegen via de website van Sodexo of via de Interactieve Spraakdienst van Sodexo(tel : 02 401 31 30).