Wanneer het papieren dienstencheques zijn, geeft Sodexo uw dienstencheques af bij het postkantoor binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de betaling van uw sociale verzekeringskas. U krijgt ze als een gewone zending op het leveringsadres dat op uw inschrijvingsaanvraag vermeld werd.

De elektronische dienstencheques staan meteen na ontvangst van de betaling door uw sociale verzekeringskas ter uwer beschikking.

Posted in: Vragen zelfstandige moeders