Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor dienstencheques van toepassing is, is vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.380 € (920 € niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque. Voor 2013 is er wel voorzien in een uitzondering voor de uitgaven gedaan voor 1 juli 2013 waardoor voor deze uitgaven de belastingvermindering nog geldt tot 2.720 € (1.810 € niet geïndexeerd).